Project Description

Stress Analyse Sessie

Stress analyse sessie

Stress. Het is een glijdende schaal.

Hoe vaak hoor ik niet dat mensen het echt niet aan hebben zien komen. Overspannenheid. Het is er nooit van de 1 op andere dag. Ook de klachten en symptomen zijn vaak al langer aanwezig en versterken steeds verder in opbouw. Gewenning gaat optreden en grenzen vervagen.

Plots vraag je je af; hoe is het nu eigenlijk met mij?

Het is mogelijk een 1 malige stress analyse sessie te boeken. Deze intake biedt inzicht in de ernst van de stressklachten. Doel van het gesprek is inzichtelijk te maken hoe de stand van zaken is bij jou op stressgebied en te bespreken wat je er mogelijk aan zou kunnen doen.

Je vult voorafgaand aan het gesprek enkele vragenlijsten in, afhankelijk van jouw situatie, en daarna hebben we een gesprek van ca. 1,5 uur.

Tijdens dat gesprek bespreken we de uitkomsten, krijg je een persoonlijk advies over hoe om te gaan met jouw situatie, (ont)spanning en energie(lek) en mits van toepassing je werkgever. Je gaat met concrete tips en tools naar huis waar je direct iets mee kunt.

Tot slot kijken we of vervolg coaching nodig is en hoe dat eruit kan komen te zien.

Meer begeleiding?

De stress analyse sessie kan een mooie start zijn voor het maken van verdere stappen in je herstel. 

Je kan kiezen voor een kort begeleidingsherstel traject van 3 maanden of een begeleidingstraject met minimaal een half jaar begeleiding; bij beide mogelijkheden werken we actief aan het herstel van jouw vitale reserve, je fysiologisch herstel, aan nieuwe loopbaankeuzes en aan een persoonlijk terugvalpreventieplan en mits van toepassing en als je daar naar op zoek bent, een persoonlijk werkhervattingsplan bij re-integratie.

Jij en je werkgever

Op jouw verzoek en indien nodig of gewenst betrekken wij je werkgever en je bedrijfsarts hier actief bij. Want hierover zijn afspraken gemaakt in de Wet Verbetering Poortwachter.

Op het moment dat je een burnout hebt ben je extra kwetsbaar en kom je minder makkelijk voor jezelf op. Ook hier ondersteunen wij jou en je werkgever actief bij.

Boek nu je kosteloze intake en/of vraag een vrijblijvende offerte aan op maat via

info@100procentik.nl

Project Details