Project Description

Loopbaantesten

Loopbaantesten

Welke richting wil ik op? Waar ligt mijn sterkste interesse? Wie ben ik?
Wat zijn mijn belangrijkste eigenschappen? Wat vind ik belangrijk?

Wat drijft mij in mijn werk en geeft energie?

En welke elementen moet mijn werk bevatten om het echt naar mijn zin te hebben zodat ik met plezier en productief kan (blijven) functioneren?

Hoe krijg je antwoord

Allemaal vragen die een antwoord behoeven als je (her) nieuwde loopbaan keuzes wilt maken en de huidige situatie wilt doorbreken.

De door 100%IK gebruikte testen en vragenlijsten geven jou een prima basis om op een systematische en objectieve wijze te achterhalen wat voor jou de belangrijkste richtingaangevers zijn in je werk.

Zo kom je snel en doordacht tot nieuwe inzichten en daardoor tot nieuwe keuzes.

Rustig thuis maken

Vele van onze tests maak je rustig thuis; online, met door ons verstrekte inlogcodes. Dit heeft grote voordelen. De geautomatiseerde online afname maak je op je eigen tijd, en het bespaart je tijd, want op deze manier kan je je gesprekken optimaal en voluit benutten.

Belangrijk uitgangspunt bij het bepalen of we gebruik maken van testen binnen jouw loopbaanadviestraject is dat een test slechts een hulpmiddel is bij de begeleiding, dus geen doel op zich. Want jij bent altijd meer dan een test.

Bij 100%IK maken we gebruik van onderstaande loopbaantesten:

Persoonlijkheidstest

Je persoonlijkheid bestaat uit een aantal min of meer stabiele eigenschappen. Het Big Five model is het meest complete en best gefundeerde persoonlijkheidsmodel. De Big Five persoonlijkheidstest geeft je een inzicht in hoe jij scoort op de vijf hoofddimensies van persoonlijkheid. Dit inzicht kun je gebruiken om jezelf beter te leren kennen of jezelf voor te bereiden op een assessment bij een sollicitatie.

Dit kan voor een werksituatie, in een relatie of welke andere sociale situatie dan ook, van belang zijn.

Belangstelling-interessetest

Interesse- en beroepskeuzetesten geven je informatie over je voorkeuren t.a.v. werk en/of een bepaald beroep.

Het maken van een studiekeuze wordt steeds ingewikkelder. Er zijn zoveel mogelijkheden dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Bij het maken van de juiste keuze kun je dus best wel wat hulp gebruiken. Om je wat handvatten te geven kan het helemaal geen kwaad eens een beroepskeuzetest te doen. In deze test kun je aangeven voor welk soort werkzaamheden je belangstelling hebt en welke beroepen je aantrekken. De test kan je helpen met het beantwoorden van de vraag : Wat wil ik?

Drijfverentest

Wat vind je belangrijk in je werk en je leven? Wat wil je graag doen? Welke organisatie past bij je en welke minder en waarom? Als je dit weet, kun je gerichter op zoek naar een organisatie die bij je past. Drijfveren zeggen iets over je motivatie, je houding, je voorkeuren en je waarden. Hoe meer je drijfveren je terug vindt in je studie of in je werk, des te beter zul je kunnen presteren.

Leerstijlen test

Hoe leer of ontwikkel jij je? In totaal zijn er 4 leerstijlen, dat wil zeggen 4 manieren waarop je dingen kunt leren. Afhankelijk van de leerstof en de situatie gebruik je een bepaalde leerstijl. Mensen hebben echter ook een favoriete manier van leren, oftewel een voorkeursleerstijl. Weet je wat jouw voorkeursleerstijl is dan weet je ook wat er, qua leerstof en studie, het beste bij je past.

TrjcT

TrjcT is een online loopbaan(her)oriëntatie- en mobiliteitstool. Het meet interesses, competenties, werkervaring en loopbaanwensen. TrjcT is zeer geschikt als je je wilt (her)oriënteren op werk of je wilt (her)bezinnen op je loopbaan.

Beroepen- opleidingenonderzoek

Vanaf 17 jaar. Hulpmiddel bij het maken van opleiding- en/of beroepskeuze, je krijgt een overzicht van je belangstelling, vaardigheden en eigenschappen. Je vergelijkt jezelf met een 6tal menstypen. De uitslag is een persoonscode die je kan gebruiken bij het zoeken naar bij jou passende beroepen en opleidingen.

Op basis van een aansluitend koerstraject ontstaat een to the point, verrassend en ontwikkelingsgerichte analyse, welke je een goed inzicht geeft in je eigen persoonlijkheid, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Zo stuur je jezelf actief bij tijdens beroeps- en of studiekeuze.

Mentale gezondheid

UCL (Utrechtse Coping Lijst NIP test)

De UCL meet copinggedrag, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl.

RS (Resilience score NIP test)

De RS meet niet alleen de totale resiliencescore (veerkrachtmeting), maar geeft ook inzicht in verschillende facetten: de mate waarin je vertrouwen hebt in je eigen capaciteiten en het leervermogen uit eerdere ervaringen, de mate waarin je het leven en de uitdagingen van het leven nog waardevol vindt, de mate van doorzettingsvermogen, de mate waarin je beseft dat je er soms zelf voor dient te gaan om iets te bereiken, etc.

UBOS (Utrechtse Burnout Schaal NIP test)

De UBOS is het meest gebruikte instrument om burnout te meten,  meting op drie schalen: uitputting, distantie en competentie
De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers.
Als je klachten van (werk)stress, overspannenheid of uitputting hebt.

De drie schaalscores kunnen worden gecombineerd tot een oordeel in termen van ‘burned-out’ of ‘niet burned-out’.

SCL-90 (Symptom CheckList NIP test)

Meest gebruikte multidimensionale klachtenlijst voor het meten van geestelijke en lichamelijke klachten.

100%IK werkt met genormeerde en gevalideerde testen van Pearson, LDC en Meurs.

Boek nu je kosteloze intake en/of vraag een vrijblijvende offerte aan op maat via

info@100procentik.nl

Project Details