Wat levert investeren in loopbaanadvies je als werkgever op?

Wat levert investeren in loopbaanadvies je als werkgever op?

Wat levert investeren in loopbaanadvies je als werkgever op?

  • boventallig, carrière, ontslag, outplacement, personal branding, reorganisatie, social media, solliciteren, training, UWV, vacature, werk, werkgever

De tijd van zekerheid en "lifetime employment"ligt ver achter ons.

Steeds meer dringt het inzicht bij bedrijven en medewerkers door, dat flexibiliteit en mobiliteit een hoofdrol zijn gaan spelen.

Begrippen als carrière management en loopbaanontwikkeling zijn vaste elementen binnen professioneel personeelsbeleid.

Loopbaanbegeleiding is daarbij een effectief instrument, dat wordt toegepast voor  (her)oriëntatie op de eigen loopbaan, waardoor er meer inzicht in ontwikkelings-en toekomstmogelijkheden ten aan zien van werk ontstaat voor zowel medewerkers en voor de werkgever.

Jouw belangrijkste kapitaal

Werknemers zijn voor werkgevers hun belangrijkste kapitaal. Goed gemotiveerde en betrokken werknemers presteren bovengemiddeld en zijn van evidente waarde.

Hoe belangrijk is het dus dat vaardigheden, talenten en behoeften van jouw medewerkers zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de organisatie waar ze werken of gaan werken.

Met wat voor vraagstukken jij of jouw organisatie ook te maken heeft, deze hebben altijd gevolgen voor jouw mensen.

Wij helpen je deze gevolgen om te zetten in kansen en mogelijkheden. Voor jou en jouw medewerkers. Want wij verbinden de doelstellingen van organisaties aan de persoonlijke en professionele doelen van werknemers, ook en juist als deze uiteenlopen.

Waarom is investeren in loopbaanontwikkeling een win-win situatie:

  • Tijdens een loopbaantraject komen je medewerkers te weten wie ze zijn als werknemer, wat hun toegevoegde waarde is, welke sterke kanten ze nog meer kunnen ontwikkelen en hoe en wat ze mogelijk tegenhoud. Inzicht en bewustwording stimuleert zelfregie en pro activiteit. Zo werk je concreet en gericht aan de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers.
  • Loopbaan coaching past in het tijdsbeeld van de werknemer die zich wil blijven ontwikkelen. Ontwikkeling en loopbaanmanagement is een continu proces. Werknemers die zich blijven ontwikkelen zijn betrokken werknemers. Wie wil dat nou niet?
  • Tijdens een loopbaantraject wordt een persoonlijk ontwikkelings c.q. actieplan opgemaakt door jouw medewerker. Medewerkers ontdekken zo zelf welke invloed ze kunnen uitoefenen op hun loopbaan.
  • Onderzoek wijst uit dat de tevredenheid over de arbeidssituatie na het volgen van loopbaanbegeleiding stijgt, zelfs als de arbeidssituatie ongewijzigd blijft. Dankzij loopbaanbegeleiding weten werknemers zich namelijk gesteund in hun ontwikkeling. En dat versterkt motivatie, betrokkenheid en werkplezier.
  • Bijkomend voordeel; de praktijk leert dat werknemers zich door loopbaanbegeleiding pro actiever op gaan stellen en sneller tot actie komen om onbevredigende werksituaties tijdig bij te sturen. Een win-win situatie dus!
 2